Eastman, Max Forrester

Eastman, Max Forrester, američki književni kritičar i politički pisac (Canandaigua, New York, 4. I. 1883 – Bridgetown, Barbados, 25. III. 1969). Urednik časopisa The Masses i The Liberator. Politički aktivan. Kao pacifistu suđeno mu je nakon ulaska SAD-a u I. svjetski rat, a iz američke Komunističke stranke izbačen je kao protivnik staljinizma. Poznat po svojim esejima i političkim studijama. Važnija djela: Užitak pjesništva; Užitak smijeha; Marx i Lenjin; Znanost revolucije; Kraj socijalizma u Rusiji.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: