Ebers, Georg Moritz

Ebers, Georg Moritz, njemački književnik (Berlin, 1. III. 1837 – Tutzing, 7. VIII. 1898). Po struci egiptolog. Istaknuti predstavnik takozvanog Professorenromana (literarnih obrada kulturnopovijesne građe). Napisao desetak romana na teme iz egipatske prošlosti (Egipatska kraljevna; Homo sum; Nevjesta Nila, Kleopatra i dr.), a bavio se i njemačkim povijesnim prilikama.