Eduard VII.

Eduard VII.
Eduard VII., kralj Velike Britanije i Irske, car Indije (London, 9. XI. 1841 – London, 6. V. 1910). Najstariji sin kraljice → Viktorije, vladao od 1901. U doba njegova vladanja završeni su → burski ratovi, sklopljeni su sporazumi s Japanom (1902), Francuskom (→ entente cordiale, 1904), te s Rusijom postignut dogovor o podjeli interesnih područja u Aziji (1907). To se doba (produženo do otprilike I. svjetskoga rata 1914) naziva i edvardijanskim. Popularan vladar; mecena kulture i umjetnosti, poticatelj društvenoga života u Engleskoj. 
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: