Eigtved, Nicolai (Nils) Mathiesen

Nicolai Mathiesen Eigtved, dvorac Amalienborg
Eigtved, Nicolai (Nils) Mathiesen, danski graditelj (Egtved, 22. VI. 1701 – Kopenhagen, 7. VI. 1754). Učenik njemačkoga graditelja → Matthäusa Daniela Pöppelmanna u Dresdenu. Značajan graditelj na prijelazu baroka u rokoko; među ostalima podignuo dvorac Amalienborg i Narodni muzej u Kopenhagenu.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: