Negri, Antonio

Negri, Antonio, tal. filozof (Padova, 1. VIII. 1933). Prof. u Padovi. Osnivač skupine Potere operaio (Radnička vlast) 1969. Optužen kao idejni krivac za ubojstvo Alda Mora 1978. i osuđen na 30 g. zatvora. Pobjegao u Francusku i predavao na Sveučilištu u Vincennesu. Vratio se 1997. u Italiju, odležao u zatvoru do 2003. Djela: Politika subverzije: Manifest za dvadeset i prvo stoljeće; Marx mimo Marxa i dr.