Einaudi, Luigi

Einaudi, Luigi, talijanski političar i državnik (Carrù, 24. III. 1874 – Rim, 30. X. 1961). Novinar La Stampe od 1896. Profesor ekonomije i financija na Sveučilištu u Torinu. Član Senata od 1919. Protivnik fašističkoga režima, pobjegao u Švicarsku 1943. Guverner Talijanske banke 1945–56. Član Ustavotvorne skupštine 1946–47, potpredsjednik vlade i ministar financija 1947–48. Predsjednik republike (1948–55). Djela: Talijanski porezni sustav; Načela znanosti o financijama; Zemlja i nameti; Predavanja iz socijalne politike; Dobra vlada.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: