Eisner, Kurt

Eisner, Kurt, njemački publicist i političar (Berlin, 14. V. 1867 – München, 21. II. 1919). Novinar i izdavač službenoga glasila socijaldemokrata Vorvärts. Tijekom I. svjetskog rata prvak Nezavisne socijaldemokratske stranke Njemačke u Bavarskoj. Predsjednik prve bavarske republikanske vlade (1918–19). Ubili ga monarhisti.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: