Ekman, Vagn Walfrid

Vagn Walfrid Ekman
Ekman, Vagn Walfrid, švedski oceanograf (Stockholm, 3. V. 1874 – Gostad, kraj Jönköpinga, 9. III. 1954). Radio u Međunarodnom laboratoriju za oceanografiju u Oslu (1902–08) i kao profesor u Lundu. Objavio važan rad o utjecaju rotacije Zemlje na oceanske struje (1905). Strujanje (Ekmanova spirala) nastaje zbog međudjelovanja sila vjetra s površinom vode, rotacije Zemlje (Coriolisova sila) i sila trenja između slojeva vode.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: