Eliot, Thomas Stearns

Thomas Stearns Eliot
Eliot, Thomas Stearns, engleski i američki književnik (St. Louis, 26. IX. 1888 – London, 4. I. 1965). Školovao se na Harvardu, u Oxfordu, na Sorboni i u Marburgu. Od 1914. živio u Engleskoj. Osim književnim radom, bavio se i uređivanjem časopisa (Egoist; Criterion) te knjiga (pri kući Faber and Faber). Ponajprije je poznat po svojem pjesništvu, ali su velik utjecaj imali i njegovi eseji te dramska djela. Književno mu stvaralaštvo obilježava široka naobrazba, naglašena eruditivnost i intelektualizam te iscrpno poznavanje europske filozofske i književne tradicije. Primjetan je i utjecaj novijih pjesničkih kretanja, posebice Ezre Pounda i francuskih simbolista, engleske književne baštine, metafizičkih pjesnika i Shakespearea, kao i Dantea te Goethea. Pitanje tradicije razmatrano je u njegovim esejima o književnosti u kojima ističe važnost njezina integriranja u moderni izraz. To je posebno prisutno u njegovoj poeziji u kojoj naglašeno odbija romantičarske koncepte i ističe klasicističke vrijednosti, okrećući se pritom modernim pjesničkim postupcima te eksperimentu u lirskom izrazu. Pjesnička mu djela odlikuje eliptičan i izrazito intelektualiziran govor, sugestivan i bogat nerijetko teško prohodnim asocijacijama, kao i citatima ili aluzijama vezanima uz povijest književnosti i različita područja znanosti. Problematika suvremene civilizacije i društva te položaj modernog intelektualca, kao i neki filozofski problemi, česta su tema njegovih pjesničkih djela, među kojima se posebno ističu Prufrock i druga zapažanja (1917), poema Pusta zemlja (1922) i Četiri kvarteta (1943). Dramska su mu ostvarenja vezana uz obnovu drame u stihu. U njima obrađuje suvremenu problematiku, nerijetko povezanu uz religijske preokupacije i kršćansku tradiciju. Izdvajaju se Ubojstvo u katedrali (1935), Obiteljski sastanak (1939) i Domjenak uz koktel (1959). S obzirom na utjecaj i važnost njegovih djela, T. S. Eliot jedan je od najznačajnijih književnika XX. stoljeća. Za književni rad dobio je, uz brojne druge, i Nobelovu nagradu 1948. Ostala važnija djela: Sveta šuma; Pepelnica; Stijena; Possumova knjiga o praktičnim mačkama; Bilješke o definiciji kulture; Pjesnik i pjesništvo.