Ellison, Ralph

Ralph Ellison
Ellison, Ralph, amer. književnik (Oklahoma City, 1. III. 1914 – New York, 16. IV. 1994). Jedan od istaknutijih afroamer. pisaca. U svom poznatom autobiograf. romanu Nevidljivi čovjek (1952) opisuje sudbinu crnog čovjeka u bjelačkom društvu, dok u zbirci eseja Sjena i čin (1964) progovara o položaju i dosezima afroamer. kulture.