Elsheimer, Adam

A. Elsheimer Nimfa i satir, Berlin, Staatliche Museum
Elsheimer, Adam, njemački slikar i bakrorezac (Frankfurt na Majni, 18. III. 1578 – Rim, 11. XII. 1610). U početku pod utjecajem flamanskoga slikarstva. Djelovao u Rimu; preuzima način Caravaggia u rješavanju problema svjetla i sjene; na njega utječu Tintoretto i A. Carracci. Slika krajolike s naturalističkim obilježjima u koje uklapa sitne ljudske figure. Poznat po slikama maloga formata noćnih scena s jednim izvorom svjetlosti u dubini slike (Tobija s anđelom). Planovima postiže dubinu na slikama krajolika; znalački upotrebljava tonove boja; snažno utjecao na barokne majstore Rubensa, Rembrandta, Claudea Lorraina, te na razvoj herojskoga krajolika.