Éluard, Paul

Paul Éluard
Éluard, Paul (pravim imenom i prezimenom Eugène Émile Paul Grindel), francuski pjesnik (Saint-Denis, 14. XII. 1895 – Charenton-le-Pont, 18. XI. 1952). Javio se 1917. zbirkom proturatnih pjesama Dužnost i nemir, da bi se vrlo brzo pridružio dadaističkom, a potom i nadrealističkom pokretu (s A. Bretonom objavljuje Bezgrješno začeće, 1930, a s Bretonom i R. Charom Usporiti, radovi). Snažno nastupa protiv fašizma, a za II. svjetskog rata postaje vodećim pjesnikom pokreta otpora (poema Sloboda, 1942). Godine 1942. pridružuje se Komunističkoj partiji. Njegovo pjesništvo obilježavaju ljubavna tematika i naglašena angažiranost, koje prati bujna metaforika i dorađen izraz. Za francusko izdanje Jame I. G. Kovačića napisao poznatu uvodnu pjesmu Grob Gorana Kovačića. Zbirke: Prijestolnica bola (1926), Ljubav, pjesništvo (1929), Plodne oči (1936), Na njemačkom sastanku (1944), Političke pjesme (1948), Feniks (1951).