Lac du Bourget

Lac du Bourget, Aix-les-Bains
Lac du Bourget, najveće jezero Francuske, u zap. dijelu Savojskih Alpa, jugoist. Francuska; dugo 18 km, široko do 3,5 km, najveća dubina 145 m. Ledenjačkog postanka. Jedini uvirak Leysse (na J); odvodnjava se na S kanalom Savieres (dug 3,5 km) u Rhônu. Ljetni i zimski turizam; sportovi na vodi. Gl. turist. središte → Aix-les-Bains.