Emerson, Ralph Waldo

Ralph Waldo Emerson
Emerson, Ralph Waldo, američki filozof i književnik (Boston, 25. V. 1803 – Concord, Massachusetts, 27. IV. 1882). Jedna od vodećih američkih intelektualnih ličnosti XIX. stoljeća. Posrednik europske kulture i mišljenja u SAD-u. Važna je i njegova uloga u oblikovanju američke nacionalne svijesti. Glavni predstavnik američkoga transcendentalizma. Pod utjecajem njemačkoga klasičnog idealizma pojam duha postavlja kao jedinu stvarnost. U njegovu učenju primjetni su utjecaji kako platonizma, puritanizma i empirizma, tako i Swedenborgovih ideja, misticizma i njemačke romantike. U svjetlu jedinstva svijeta raspravlja odnos između Boga, čovjeka i prirode koja ga okružuje te zagovara otpor svakom autoritetu, kao i radikalni individualizam u smislu intuitivnog objavljivanja istine svakom pojedincu. U esejima o poeziji pjesnika vidi kao onoga koji otkriva stalno u prolaznome te simbolički izražava sveopći moralni zakon. Navedena stajališta prisutna su i u njegovoj lirici (Pjesme, 1846). Važnija djela: Priroda i Ogledi: prvi niz (1841), Ogledi, drugi niz, (1844), Američki učenjak (1837), Ugledni ljudi (1849), Engleske značajke (1856), Vođenje života (1860), Društvo i osama (1870).