Engler, Adolf

Engler, Adolf, njemački botaničar (Sagan, danas Żagań, Poljska, 25. III. 1844 – Berlin, 10. X. 1930). Sveučilišni profesor u Kielu, Breslauu (Wrocławu), direktor Botaničkoga vrta u Berlinu. Važan za taksonomiju i geografiju bilja (Pregled biljnih porodica; Biljno carstvo).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: