Dekaris, Mihovil

Dekaris, Mihovil, hrvatski liječnik (Trogir, 2. VII. 1901 – Zagreb, 23. V. 1967). Diplomirao medicinu u Beču 1928. Kraće vrijeme radio u Beču, potom u Šibeniku, a od 1942. u Klinici za ženske bolesti i porođaje u Zagrebu. Bavio se ginekološkom onkologijom i endokrinologijom. Prvi u nas (1949) uveo citološku dijagnostiku u ginekologiju.