Eriugena, Ivan Skot

Eriugena, Ivan Skot (lat. Johannes Scotus Eriugena), srednjovj. filozof i teolog (o. 815 – o. 877). Vjerojatno irskog podrijetla; jedan od najvećih mislilaca rane skolastike. Pravim autoritetom smatra samo istinu utvrđenu razumom, a po spoznaji i teorijskoj snazi razum je iznad vjere. Nastojao je ostati vjeran učenju Crkve, međutim, sustav koji je izgradio blizak je panteizmu: Bog je identičan s prirodom. Naučavao je da opće postoji kao stvarno i time se svrstao u red “realista” koje je Crkva progonila jednako kao i “nominaliste”. Proglašen je heretikom i djela su mu osuđena. Gl. djela: O božanskoj predodredbi; O razdiobi prirode.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: