Estaunié, Édouard

Estaunié, Édouard, francuski inženjer i književnik (Dijon, 4. II. 1862 – Pariz, 2. IV. 1942). U Parizu diplomirao na Politehnici i na Školi političkih znanosti, radio u upravi Pošta i telegrafa. Drži se da je on autor riječi telekomunikacije. Kao književnik istaknuo se romanima u kojima otkriva naličje sređenoga građanskog života te otvara problem prikrivenog egzistencijalnog ništavila. Poznat mu je autobiografski roman o isusovačkom odgoju Otisak (1896). Ostala važnija djela: Tajni život; Samoća; Gospođa Clapain; Uspon M. Baslèvrea.