Euripid

Euripid
Euripid, grč. tragički pjesnik (Salamina, između ←485. i ←480 – Pela, ←406). Uz Eshila i Sofokla najveći predstavnik grč. tragedije. Prijateljevao sa sofistima i Sokratom; sporio se s Aristofanom. Izbjegavao društv. i polit. život. Umro na dvoru mak. kralja Arhelaja. Napisao je 90-ak djela, pet puta dobio prvu nagradu na pjesničkim natjecanjima. U njegovim tragedijama poseban je naglasak stavljen na nerješive ljudske sukobe koji su prikazani psihološki istančano. Smanjio je ulogu kora, uveo prolog, a često rješenje sporova pronalazi u korištenju nenadanog upletanja bogova, tj. u postupku deus ex machina. Uz satirsku igru Kiklop, sačuvano je 17 njegovih drama: Alkestida; Andromaha; Medeja; Heraklova djeca; Hipolit; Hekaba; Pribjegarke; Heraklo; Elektra; Trojanke; Helena; Ifigenija na Tauridi; Ion; Feničanke; Orest; Ifigenija u Aulidi; Bakhe. Jedan od najveći dramatičara svj. književnosti, a njegova su djela imala dugotrajan utjecaj na razvoj eur. drame.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: