Evlija Čelebi

Evlija Čelebi (Evlija ibn Derviš Mehmed Zilli), tur. putopisac (Carigrad, 25. III. 1611 – Carigrad, oko 1682). Službenik tur. carskog dvora; putovao krajevima pod tur. vlašću; sudionik tur. ratnih pohoda u Hrvatskoj, Ugarskoj i Austriji. Autor Putopisa u 10 svezaka u kojem su, osim šireg područja jugoist. Europe, opisani i hrv. krajevi od Boke do Slavonije i Međimurja te Bosna i Hercegovina. Dragocjen zbog mnogobrojnih podataka iz povijesti, kulture, etnografije i gosp. razvoja tih krajeva u XVII. st., ali je pisan nekritički i s brojnim netočnim i gotovo fantastičnim podacima.