Ekster (Exter), Aleksandra Aleksandrovna

Ekster (Exter), Aleksandra Aleksandrovna (Oleksandra Oleksandrovna), ukrajinska slikarica (Białystok, 6. I. 1882 – Fontenay-aux-Roses, 17. III. 1949). Pohađala kijevsku Umjetničku akademiju, u Parizu (1907) došla u dodir s kubistima, a u Italiji (1912) s futuristima. Izrađivala kubofuturističke i konstruktivističke kompozicije, sudjelovala na Salonu nezavisnih u Parizu 1914. Radila scenografiju i kostimografiju za moskovska i kijevska kazališta. Uključila se u aktivnosti ruskih konstruktivista, posvetila se i oblikovanju tekstila, uporabnih predmeta i filmskoj kostimografiji. Od 1924. živjela u Francuskoj.