Falconet, Étienne-Maurice

É.-M. Falconet Kupačica, Pariz, Louvre
Falconet, Étienne-Maurice, franc. kipar (Pariz, 1. XII. 1716 – Pariz, 24. I. 1791). U poč. pod utjecajem Berninijeva baroknoga plastičnog izraza. Na poziv Katarine II. u Sankt Peterburgu izradio brončani monumentalni konjanički kip Petra Velikog (tehnički savršeno izvedeno: konj u propnju s jahačem stoji na jednoj nozi). U Parizu ravnatelj Akademije. Za manufakturu porculana u Sèvresu izrađivao sitne figure. U mramoru oblikovao ljupke skulpture (Kupačica; Pigmalion). Kao zakleti protivnik rokokoa i klasicizma pisao protiv tih stilova iako je njegova plastika bliska nekim oblicima klasicističkoga stila. Napisao Razmišljanja o kiparstvu.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: