nacionalni dohodak

nacionalni dohodak, vrijednost svih proizvoda i usluga neke zemlje u jednoj godini; izražava se u novčanoj jedinici pojedine zemlje, ili radi mogućnosti usporedbe u nekoj od vodećih svj. valuta. U Hrvatskoj se kod izračuna n. d. izuzimaju porezi i subvencije te višestruka knjiženja unutar međusektorske prodaje, pa se n. d. odnosi samo na vrijednost dovršenih proizvoda i usluga. S obzirom na promjene vrijednosti valute i tekućih cijena (nominalni n. d.), iskazuje se i u varijanti fiksnih cijena u određenoj godini (realni n. d.), te per capita, tj. kao prosječan dohodak po stanovniku, ili po zaposlenom. U pojedinim izračunima vrijednosti nacionalnih ekonomija razlikuju se GDP (→ bruto domaći proizvod) i GNP (→ bruto nacionalni proizvod).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: