Fawcett, Henry

Fawcett, Henry, brit. ekonomist i političar (Salisbury, 26. VIII. 1833 – Cambridge, 6. XI. 1884). Prof. polit. ekonomije na Sveučilištu u Cambridgeu. Napisao Priručnik političke ekonomije 1863. tumačeći ortodoksnu klas. polit. ekonomiju u tradiciji A. Smitha i J. S. Milla. Zastupnik Liberalne stranke, ministar pošta. Napisao i Ekonomski položaj britanskih radnika, 1865. i Slobodna trgovina i protekcionizam, 1878.