Febvre, Lucien

Febvre, Lucien, franc. povjesničar (Nancy, 22. VII. 1878 – Saint-Amour, 25. IX. 1956). Jedan od utemeljitelja sociološke historiografije. Prof. na sveučilištima u Dijonu (1912–14), Strasbourgu (od 1919); osnivač i voditelj katedre za suvr. povijest kulture na Collège de France (od 1933) te Sekcije za gosp. i društv. povijest na École pratique des hautes études (1947). Zajedno s M. Blochom utemeljio (1929) i uređivao časopis Annales d’histoire économique et sociale u kojem se zalagao za moderniji pristup istraživanju pov. zbivanja. Proučavao pov. događanja u njihovoj cjelovitosti te u uskoj međuovisnosti s raznovrsnim društv. pojavama. Poglavito proučavao razdoblje renesanse i reformacije. Gl. djela: Zemlja i ljudski razvoj; Problem nevjerovanja u XVI. st.; Rabelaisova vjera i dr.