Frisch, Ragnar (Anton Kittil)

Frisch, Ragnar (Anton Kittil), norveški ekonomist i statističar (Kristiania, danas Oslo, 3. III. 1895 – Oslo, 31. I. 1973). Profesor ekonomike na Sveučilištu u Oslu. Godine 1932. postaje voditelj novoutemeljenog Ekonomskog instituta u Oslu (do umirovljenja 1965). Jedan od najistaknutijih ekonometričara svojega vremena. Pripisuje mu se i izraz makroanaliza, a prihvaćeni su i mnogi drugi njegovi termini te pojedine definicije pojmova (na primjer statička analiza, dinamička analiza itd.). S → Janom Tinbergenom podijelio prvu Nobelovu nagradu za ekonomiju 1969. Objavio oko 160 radova, uz oko 6500 stranica neobjavljenih. U svojim glavnim radovima o metodologiji ravnopravno je povezao ekonomsku teoriju, matematiku i statistiku. Najznačajniji Frischov rad je Statistički nasuprot teoretskim odnosima u makrodinamici. Važan je i njegov doprinos analizi potražnje, teoriji proizvodnje i makroekonomskoj teoriji. Također je (1934), prije W. Leontiefa, naglasio važnost analize input-output u analizi privredne strukture i privredne međuovisnosti. Početkom 1930-ih, u diskusiji sa Johnom Mauriceom Clarkom, jasno definirao princip investicijskog akceleratora. Poznati su Frischovi doprinosi analizi monopola i polipola. Cijenjeni su njegovi doprinosi izgradnji modela rasta, nacionalnih računa i dr. Važnija djela: Zamke u statističkoj izvedbi krivulja potražnje i ponude; Pravilo supstitucije. Primjer primjene u industriji čokolade; Godišnje izvješće o ekonomskoj teoriji; Problem indeksnih brojeva; Teorija vrijednosti Alfreda Marshalla; Teorija proizvodnje; Ekonomija u današnjem svijetu; Studija o ekonomskom planiranju: Zbirka radova.