Frunze, Mihail Vasiljevič

Frunze, Mihail Vasiljevič, sovj. general i voj. teoretičar (Biškek, 2. II. 1885 – Moskva, 31. X. 1925). God. 1904. pristupio boljševicima; 1907. uhićen i 1914. protjeran u Sibir, odakle je 1915. pobjegao. U revoluciji 1918–20. jedan od najuspješnijih voj. vođa. Od 1924. zapovjednik vrhovnoga voj. savjeta; od 1925. narodni komesar za vojsku i mornaricu. Sudjelovao pri stvaranju Crvene armije; njegovo ime nosi i Vojnoj akademija u Moskvi.