Jaipur

Jaipur, vrata Tripolia, Indija
Jaipur, gl. grad sav. indij. države Rajasthan, 230 km jz od Delhija; 2 462 500 st. Važno prom. čvorište i trg. središte poljoprivr. i rudarskoga kraja. Raznovrsna prerađivačka (tekst., kovinska) i farmaceutska ind., te poznata proizvodnja nakita. Sveučilište Rajasthan (osn. 1947). Grad je opasan 6 m debelim zidom i ima karakterističan rešetkast plan ulica; većina zgrada ružičaste je boje pa se katkad naziva i “ružičasti grad”; grad. palače Jantar Mantar (sjedište maharadže sa zvjezdarnicom iz XVIII. st.), Hawa Mahal (palača vjetrova), Ram Bagh i tvrđava Nahargarh. Osn. 1727. (maharadža Sawai Jai Singh) kao gl. grad prinčevine Jaipur (pripojena Rajasthanu 1949).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: