Marija de’ Medici

Marija de’ Medici
Marija de’ Medici (franc Marie de Médicis), franc. kraljica (Firenca, 26. IV. 1573 – Köln, 3. VII. 1642). Kći toskanskoga vojvode Francesca II. Medicija i Ivane Habsburške; supruga (od 1600) franc. kralja Henrika IV., a nakon njegove smrti 1610. regentica (do 1617) u ime malodobnog sina Luja XIII. Poslije, u sukobu sa sinom, konfinirana. Kad je kardinal Richelieu 1630. okončao njezin utjecaj na dvorsku politiku, prisiljena trajno emigrirati iz Francuske (1631). Umrla u siromaštvu. Zaštitnica i poticateljica kulture i umjetnosti; u doba njezina regentstva u Parizu je započeta gradnja Luksemburške palače (arhitekt S. de Brosse) u kojoj je u sred. dvoranama P. P. Rubens oslikao 21 slikarsku kompoziciju monumentalnih dimenzija s prizorima iz njezina života (danas u Louvreu).