Marija Leszczyńska

Marija Leszczyńska, rad J. M. Nattiera, Versailles, Muzej
Marija Leszczyńska, francuska kraljica (Trzebnica, 23. VI. 1703 – Versailles, 24. VI. 1768). Kći poljskoga kralja → Stanislava I. Leszczyńskoga, koji je, izgnan iz Poljske 1709, živio u Elzasu. Godine 1725. udala se za francuskoga kralja Luja XV. U interesu njezina oca Francuska je protiv Austrije od 1733–38. vodila Rat za poljsku baštinu, koji je okončan proglašenjem S. Leszczyńskoga vojvodom Lotaringije.