Maksimilijan Aleksandar Fridrik Vilim

Maksimilijan, Aleksandar Fridrik Vilim (princ Max von Baden), njemački političar (Baden-Baden, 10. VII. 1867 – dvorac Sabem, kraj Baden-Badena, 6. XI. 1929). Prijestolonasljednik Velikoga vojvodstva Badena (do 1918); predsjednik Gornjega doma badenskoga Sabora 1907–18. Potkraj I. svjetskoga rata državni kancelar (X/XI. 1918), predložio caru Vilimu II. abdikaciju. Budući da je ovaj oklijevao, Maksimilijan je proglasio njegovo odstupanje 9. XI. 1918. i prepustio dužnost državnoga kancelara socijaldemokratskom političaru → Friedrichu Ebertu.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: