Prizren

Prizren
Prizren, grad na Kosovu, u podnožju Šar planine; 159 145 st. Tekst., drvna i prehr. ind.; proizvodnja obuće. Razvijeni ručni obrti (filigrani). Brojne crkve (Bogorodice Ljeviške iz XIV. st. i dr.), džamije (Sina Paša iz 1615. i dr.). Ostaci toplica iz tur. razdoblja. Gl. grad Srbije u XIV. st.; važno kult. i trg. središte. Imao vlastitu kovnicu novca. Od 1455. do 1912. u posjedu Osmanlija.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: