Sapfa (Sapfo)

Sapfa
Sapfa (Sapfo), grč. pjesnikinja s otoka Lezba (o. ←600). Uz Alkeja i Anakreonta predstavnica grč. monodijske lirike. Podučavala je djevojke glazbi, pjesmi i plesu te okupljala društvo djevojaka u vlastitoj kući. Pisala ugl. ljubavnu i svadbenu poeziju, dijelom i pod utjecajem nar. književnosti. Nazivali su je i desetom Muzom. Sapfina strofa, grč. strofa od triju jedanaesteraca i završnog adoneja. Preko Horacija prešla i u modernu poeziju.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: