Fermat, Pierre de

Pierre de Fermat
Fermat, Pierre de, franc. matematičar (Beaumont-de-Lomagne, 20. I. 1601 – Castres, 12. I. 1665). S B. Pascalom postavio temelje teoriji vjerojatnosti, razvio modernu teoriju brojeva, jedan je od preteča analitičke geometrije i diferencijalnog računa. Postavio mnoge poučke, ali je najpoznatiji po tzv. velikom Fermatovu poučku koji tvrdi da ne postoje tri prir. broja x, y, z koja zadovoljavaju jednadžbu: zn = xn + yn, ako je n prir. broj veći od 2. Dokaz toga poučka našao je amer. matematičar Andrew Wiles 1993. U optici je pokazao da zrake svjetlosti u prostoru između dviju točaka idu po najkraćemu optičkom putu (Fermatov princip), što je vodilo utemeljenju geometrijske optike.