Feuerbach, Ludwig

Ludwig Feuerbach
Feuerbach, Ludwig, njemački filozof (Landshut, 28. VII. 1804 – Rechenberg, kraj Nürnberga, 13. IX. 1872). Studirao teologiju u Heidelbergu, te prešao na filozofiju slušajući Hegela u Berlinu. Godine 1832. napustio je katedru i živio od književnoga rada. Isprva pristaša Hegelove filozofije, od koje se odvaja zbog spekulativnog pristupa i racionalističkog sustava. Prema vlastitim riječima, prošao je kroz tri stupnja u razvoju: Bog, um i čovjek. Svoju filozofiju zasniva na čovjeku kao univerzalnomu prirodnom biću, subjektu mišljenja i djelovanja. Iz tog proizlazi i njegova kritika religije prema kojoj je Bog samo projekcija čovjekove misli, a religija podvojenje čovjeka sa samim sobom. Djela: Misli o smrti i besmrtnosti; Kritika Hegelove filozofije; Bit kršćanstva; Temelji filozofije budućnosti; O spiritualizmu i materijalizmu.