Fichte, Johann Gottlieb

Johann Gottlieb Fichte
Fichte, Johann Gottlieb, njemački filozof (Rammenau, 19. V. 1762 – Berlin, 29. I. 1814). Otac → Immanuela Hermanna. Profesor u Jeni, Erlangenu i Berlinu. Rektor Sveučilišta u Berlinu (1810). Predstavnik njemačkoga klasičnog etičkog i subjektivističkog idealizma. Iz Kantove filozofije razvija svoj sustav koji počiva na suprotnosti ja i ne-ja i njihovu identitetu u apsolutnom ja. Razvija ideju da umno biće teži za apsolutnom samostalnošću, da se u njemu javlja nagon za samoodržanjem i uživanjem, te da mu je cilj sloboda i nadmoćnost nad osjetilnom prirodom. Djela: Pokušaj kritike svake objave; Osnove prirodnog prava; Nauk o ćudoređu; Određenje čovjeka; Zatvorena trgovačka država i dr.