Fisher, Ronald

Fisher, Ronald, brit. statističar i genetičar (London, 17. II. 1890 – Adelaide, 29. VII. 1962). Jedan od pionira primjene statističkih postupaka u znanstv. pokusima. Uveo u statistiku princip randomizacije i analizu varijance.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: