Fitch, Val Logsdon

Fitch, Val Logsdon, amer. fizičar (Merriman, Nebraska, 10. III. 1923). Prof. u Princetonu (od 1976). Sudionik u projektu Manhattan (izrada atomske bombe) u II. svj. ratu. Nobelova nagrada (1980. sa J. W. Croninom) za otkriće narušavanja osnovnog načela simetrije u raspadu neutralnih K-mezona.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: