Flagstad, Kirsten

Kirsten Flagstad
Flagstad, Kirsten, norv. sopranistica (Hamar, 12. VII. 1895 – Oslo, 7. XII. 1962). Učila u Oslu i Stockholmu, debitirala 1913. u Oslu, potom pjevala u Parizu i Göteborgu, svj. slavu stekla 1933. nastupom u Bayreuthu (Sieglinde u Walküri Wagnera), od 1935–52. (s prekidom) članica MET-a, od 1958–60. jedna od utemeljitelja i dir. Norv. nac. opere u Oslu. Najuspješnija u vagnerijanskim ulogama. Autobiografija izašla u New Yorku 1952.