Fok, Vladimir Aleksandrovič

Vladimir Aleksandrovič Fok
Fok, Vladimir Aleksandrovič, rus. fizičar (Sankt Peterburg, 22. XII. 1898 – Sankt Peterburg, 27. XII. 1974). Prof. u Sankt Peterburgu (od 1932), član Sovj. akademije znanosti (od 1939). Pridonio kvantnoj mehanici, kvantnoj elektrodinamici i općoj teoriji relativnosti. Jedan od utemeljitelja kvantne teorije mnoštva čestica. Dao približnu metodu za određivanje valne funkcije sustava mnoštva čestica (Hartree–Fokova aproksimacija).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: