Fontana, Domenico

D. Fontana, fontana na Trgu San Bernarda u Rimu

Domenico Fontana
Fontana, Domenico, tal. graditelj i urbanist (Melide, kraj Lugana, 1543 – Napulj, 28. VI. 1607). Predstavnik rim. manirističke škole graditeljskih koncepcija na prijelazu iz visoke renesanse u rani barok. Njegovo je djelovanje vezano za pontifikat pape Siksta V. (1585–90) u čijoj je službi, još kao kardinala, bio od 1670. U Rimu izgradio Ville Montalto-Negroni, dio papinske palače Canelleria, Capellu del Presepe u crkvi Sta Maria Maggiore i kao najvažnije Lateransku palaču, Biblioteku i Loggie u Vatikanu, a u Napulju monumentalni Palazzo Reale. Izveo znatne urbanističke zahvate (otvorio nove ulice, izgradio mostove, podignuo brojne fontane i obeliske na trgovima Rima i Napulja). Zajedno s graditeljem G. della Porta, prema Michelangelovu modelu, nadsvodio kupolu na bazilici sv. Petra.