Forkel, Johann Nikolaus

Forkel, Johann Nikolaus, njemački muzikolog (Meeder, kraj Coburga, 22. II. 1749 – Göttingen, 20. III. 1818). Član crkvenoga pjevačkog zbora u Lüneburgu, prefekt zbora katedrale u Schwerinu, orguljaš sveučilišne crkve u Göttingenu i glazbeni direktor tamošnjega Sveučilišta. Osnivač novije muzikologije. Znanost o glazbi podijelio u nekoliko skupina. Negirao umjetničko značenje glazbe u antici, vrhuncem glazbene umjetnosti smatrao djela J. S. Bacha. Objavio više monografija, ogledao se kao skladatelj (simfonija, 10-ak koncerata za klavir i orkestar).