Forrester, Jay Wright

Jay Wright Forrester
Forrester, Jay Wright, amer. elektroinženjer (Anselmo, Nebraska, 14. VII. 1918). Izumio sustav za pohranu informacija (1949), preteču današnjeg RAM-a konstruirao prve digitalne kompjutore, pridonio razvoju moderne informatike. Radio na primjeni elektron. tehnologije u nac. obrani SAD-a (1951–56) te na računalnim simulacijama koje se mogu primjenjivati u različitim područjima ljudske djelatnosti (tzv. sistematska dinamika).