Forster, Johann Georg Adam

Forster, Johann Georg Adam, njemački istraživač, prirodoslovac i književnik (Danzig, danas Gdańsk, 26. XI. 1754 – Pariz, 12. I. 1794). Sudjelovao na II. Cookovu putu oko svijeta (1772–75) o čemu je objavio knjigu Putovanja oko svijeta; putovao s A. von Humboldtom. Priključio se Franc. revoluciji; 1792/93. vodio jakobince u Mainzu. Utemeljitelj putopisa u lijepoj književnosti (Ansichten vom Niederrhein, 1791–94). Preteča romantičarskih ideja, utjecao na Goethea, Herdera i Humboldta.