Fortner, Wolfgang

Fortner, Wolfgang, njemački skladatelj i dirigent (Leipzig, 12. X. 1907 – Heidelberg, 5. IX. 1987). Studirao u Leipzigu, djelovao kao nastavnik kompozicije u Heidelbergu (od 1931. na Institutu za crkvenu glazbu) i u Detmoldu (od 1954. na Glazbenoj akademiji), predavač (1957–73) na Visokoj glazbenoj školi u Freiburgu im Breisgauu. Nakon K. A. Hartmanna od 1964. vodio u Münchenu koncerte Musica viva. Kao skladatelj najprije neoklasičar (nasljedovatelj Regera i Hindemitha), poslije dodekafoničar, aleatorik i elektronik. Odgojio više istaknutih suvremenih skladatelja.