Fouillée, Alfred Jules Émile

Fouillée, Alfred Jules Émile, franc. filozof i sociolog (La Pouëze, 18. X. 1838 – Lyon, 16. VII. 1912). Predavao u Montpellieru, Bordeauxu i Parizu. Naučavao da su ideje same po sebi sile koje teže da se pretvore u djelo. Pod pojmom ideja on obuhvaća i same želje koje su prvi pokretači ljudske djelatnosti. Takve ideje on zove ideje sile (idées-forces), jer predstavljaju silu samo onda kada sadrže “objektivnu mogućnost” da budu ostvarene, i objektivnu istinu, tj. ako u sebi imaju zametak stvarnosti. Gl. djela: Suvremena socijalna znanost; Evolucionizam ideja sila; Psihološko razmatranje europskih naroda.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: