Foujita (Fujita), Tsugouharu

T. Foujita Akt sa psom
Foujita (Fujita), Tsugouharu, jap.-franc. slikar i grafičar (Edogawa, Tokyo, 27. XI. 1886 – Zürich, 29. I. 1968). Školovao se u Tokyju; od 1913. djelovao u Parizu. Pripada krugu École de Paris. U portretima, krajolicima, ženskim aktovima, ciklusima slika životinja, os. mačaka, spaja jap. tradic. slikarstvo sa suvr. eur. lik. izrazom. Slika rafiniranom linijom, koja je gl. izražajno sredstvo, i diskretnim, profinjenim koloritom (Autoportret; Krštenje cvijeća). Ilustrirao mnoge knjige (R. Tagore, P. Claudel, J. Cocteau).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: