Fracastoro, Girolamo

Girolamo Fracastoro
Fracastoro, Girolamo (lat. Hieronymus Fracastorius), tal. liječnik, astronom, geolog i književnik (Verona, o. 1478 – Caffi, danas Affi, kraj Verone, 8. VIII. 1553). Začetnik epidemiologije. Napisao poemu Sifilis ili galska bolest (Syphilis sive morbus Gallicus, 1530), koja sadrži prvi opširan opis simptoma sifilisa. Uzroke zaraznim bolestima pripisivao mikroorganizmima koji prelaze s osobe na osobu.