Fraknói, Vilmos

Fraknói, Vilmos (pr. prezime Frankl), mađ. povjesničar (Ürmény, 27. II. 1843 – Budimpešta, 20. XI. 1924). Velikovaradinski kanonik; osnivač i ravnatelj mađ. pov. instituta u Rimu. Bavio se ug. poviješću od XV. do XVIII. st. Važnija djela: Spomenici Ugarskog Kraljevstva; Život Tome Bakača Erdődyja; Život kralja Matije Hunyadija i dr.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: