Francke, August Hermann

Francke, August Hermann, njem. protest. teolog i pedagog (Lübeck, 22. III. 1663 – Brandenburg, 8. VI. 1727). Gl. predstavnik njem. pijetizma; u Halleu prof. teologije, osniva pijetističku zajednicu i odgojni centar (Franckesche Stiftung) sa školom za siromašnu djecu, sirotištem, bolnicom i svratištem (1696). Napadan od Luteranske crkve zbog teol. razloga i os. zbog odgojne djelatnosti, na kraju je isključen iz Crkve, ali njegov odgojni rad uzeo je pod zaštitu pruski kralj Fridrik Wilim I., koji je i poticao širenje Franckeovih ustanova.